Książka przychodów i rozchodów magik-kpr

Program umożliwia prowadzenie komputerowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z najnowszymi wymogami, a więc z możliwością generacji plików JPK.
Jego obsługa jest intuicyjna, a sam program jest napisany zgodnie z zasadą:

Minimum wysiłku - maksimum efektów.

Oznacza to, że tam gdzie jest to tylko możliwe raz wprowadzone dane są wykorzystywane w wielu miejscach.
Na przykład: wprowadzając fakturę zakupu (zarówno krajową jak i importową), czy też fakturę sprzedaży - trafia ona automatycznie do:

  1. wykazu operacji książki przychodów i rozchodów
  2. odpowiedniego rejestru VAT
  3. do rozliczenia podatku dochodowego
  4. do deklaracji VAT7 (VAT7-K)
  5. do pliku JPK